Agenda

Op deze pagina ziet u de eerste toekomstige activiteiten van de Milieu Werkgroep Houten. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen actief met dagelijkse activiteiten. Denk aan de paddenwerkgroep , de weidevogelbescherming, enz, enz.

Broedvogels Nieuw Wulven

Datum: 24/03/2019

Tijd: 06:45 uur

We lopen doorgaans met twee ervaren vogelaars, maar iedereen mag meedoen. Geschatte duur van inventarisatie is circa 1,5 uur. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren (reeën, hazen).

Ieder jaar doorzoeken we de ingezakte broeihopen voor de ringslang naar lege ringslangeieren om zo te zien hoeveel ringslangetjes er vorig jaar geboren zijn. Daarna zetten we de broeihopen weer opnieuw op zodat de ringslangen er hun eieren in kunnen leggen. Dit doen we met takken, bladeren en paardenmest. Zo kan het lekker broeien en dat is nodig want Nederland is anders te koud om ringslangen eieren uit te broeden. Omdat er steeds minder natuurlijke gelegenheden zijn waar de ringslang haar eieren kunnen leggen helpen we hen zo een handje. Doe je mee?

Broedvogels Nieuw Wulven

Datum: 07/04/2019

Tijd: 7:00 uur

We lopen doorgaans met twee ervaren vogelaars, maar iedereen mag meedoen. Geschatte duur van inventarisatie is circa 1,5 uur. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren (reeën, hazen).

Telling wintervogels Blokhoven

Datum: 13/04/2019

Locatie: Blokhoven

Telling van wintervogels in de polders van Schalkwijk

Excursie naar de broedvogels

Datum: 14/04/2019

Tijd: 08:00

Locatie: Onderdoor Houten

Vanaf de gemeentetoren in Houten vertrekken we per fiets naar het bos Nieuw Wulven. Een gids zal u vroeg in de ochtend de zang- en broedvogels van Nieuw Wulven laten horen. Ook kan hij u vertellen hoe het met de vogelstand in het bos staat.

Broedvogels Nieuw Wulven

Datum: 20/04/2019

Tijd: 6:30 uur

We lopen doorgaans met twee ervaren vogelaars, maar iedereen mag meedoen. Geschatte duur van inventarisatie is circa 1,5 uur. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren (reeën, hazen).

Broedvogels Nieuw Wulven

Datum: 04/05/2019

Tijd: 6:00 uur

We lopen doorgaans met twee ervaren vogelaars, maar iedereen mag meedoen. Geschatte duur van inventarisatie is circa 1,5 uur. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren (reeën, hazen).