Agenda

Op deze pagina ziet u de eerste toekomstige activiteiten van de Milieu Werkgroep Houten. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen actief met dagelijkse activiteiten. Denk aan de paddenwerkgroep , de weidevogelbescherming, enz, enz.

Telling wintervogels Blokhoven

Datum: 16/02/2019

Locatie: Blokhoven

Telling van wintervogels in de polders van Schalkwijk

Ledenvergadering MWH + presentatie vogels Nieuw Wulven

Datum: 19/02/2019

Tijd: 19:30 - 22:00

Locatie: NME Houten, Keercamp 13

Op deze datum organiseren we onze jaarlijkse ledenvergadering. Aansluitend zal Ben Hermans een presentatie geven over de vogels die voorkomen in Nieuw Wulven. Deze presentatie is openbaar. 

Beste lid van de Milieu Werkgroep Houten,

Het bestuur van de Milieu Werkgroep Houten nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 19 februari 2019 in het NME-gebouw aan de Keercamp 13 te Houten. De vergadering begint om 19.30 uur

De vergaderstukken en de jaarverslagen van de werkgroepen vindt u op de website van MWH. 
U klikt hiervoor op deze link: https://www.milieuwerkgroephouten.nl/over-milieu-werkgroep-houten/agenda-ledenvergadering/ om ze te downloaden.

Lezing over broedvogels Nieuw Wulven
Naast het formele besloten deel hebben we voor de tweede helft van de avond Ben Hermans bereid gevonden om te vertellen over de broedvogels in Nieuw Wulven. Dit gedeelte van de vergadering begint rond 20.30 uur en is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. 

Informatie avond Paddentrek

Datum: 26/02/2019

Tijd: 19:30

Locatie: NME Houten

Elk jaar zorgen vrijwilligers van de paddenwerkgroep dat padden, kikkers en salamanders op tijd gered worden in het Imkerspark. Op 26 februari is er een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden die hieraan willen bijdragen. Tijdens de informatieavond kan er aan een deskundige vragen worden gesteld.

Knotten

Datum: 09/03/2019

Tijd: 09:30 - 16:00

Locatie: Lunet aan de Snel

Knotten van wilgen door de knotgroep Houten

Telling wintervogels Blokhoven

Datum: 16/03/2019

Locatie: Blokhoven

Telling van wintervogels in de polders van Schalkwijk

Gezinsochtend broeihoop omzetten ringslangen

Datum: 16/03/2019

Tijd: 10:00 - 13.00 uur

Deze dag is bedoeld voor gezinnen met kinderen waarbij de kinderen centraal staan. We starten om 10.00u bij Landgoedwinkel Nieuw Slagmaat, Marsdijk 5 (achter Nieuw Wulven) waar jullie wat te drinken krijgen en er wordt verteld over de ringslangen. Daarna gaan we lege eieren zoeken en een broeihoop omzetten die bij het klompenpad van Boerderij Slagmaat en Nieuw Wulven ligt.

Wij zorgen voor de materialen. Doe rubber laarzen aan en neem je lunch mee. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de kinderen. Om 13.00 uur is de activiteit afgelopen.

Omzetten broeihopen

Datum: 23/03/2019

Ieder jaar doorzoeken we de ingezakte broeihopen voor de ringslang naar lege ringslangeieren om zo te zien hoeveel ringslangetjes er vorig jaar geboren zijn. Daarna zetten we de broeihopen weer opnieuw op zodat de ringslangen er hun eieren in kunnen leggen. Dit doen we met takken, bladeren en paardenmest. Zo kan het lekker broeien en dat is nodig want Nederland is anders te koud om ringslangen eieren uit te broeden. Omdat er steeds minder natuurlijke gelegenheden zijn waar de ringslang haar eieren kunnen leggen helpen we hen zo een handje. Doe je mee?