Verslag broedvogels Nieuw Wulven 2018

      Reacties uitgeschakeld voor Verslag broedvogels Nieuw Wulven 2018

De ooievaars waren zelfs vanuit de trein te zien.

Het verslag van de broedvogelinventarisatie 2018 is beschikbaar. Dit jaar is het noordelijk deel van het bos Nieuw Wulven gemonitord. De tellers van de broedvogelgroep trokken van eind maart tot begin juli negenmaal ‘s ochtends in alle vroegte door het bos.

Het voorjaar begon koud, maar na de lente verliep droog en warm, gevolgd door een zeer droge warme julimaand. Door de verbossing van het noordelijk deel komt de vink er steeds meer voor. Ook zwartkop doet het goed en komt nu meer voor dan de tjiftjaf. Een grote groep appelvinken was in de winter en het vroege voorjaar aanwezig.

In het zuiden werd ook dit jaar de blauwborst gezien in het open natte gebied. Roodborsttapuiten zijn gezien in het riet- en lisdoddengebied langs de Zijlgraaf, een ongewoon biotoop. Voor het eerst heeft een paar ooievaars op de paal in de biezenvelden gebroed. Zij hebben twee jongen grootgebracht.

Verder kwamen de tellers naast de haas, ree en mol ook de wezel tegen. Het verslag vindt u hieronder.

# Bestand Downloads
1 Broedvogels 2018 460