Broedvogeltellingen 2021

Van 21 maart tot half juni zijn door de werkgroep broedvogels tien vogeltellingen uitgevoerd in het zuidelijk gedeelte van het bos Nieuw Wulven. Daarnaast is twee keer een gedeelte vanuit de Rondweg geteld.

De aantallen waargenomen territoria van de Tjiftjaf, Zwartkop, Winterkoning en Kleine Karekiet scoorden het hoogst. De voor het zuiden van Nieuw Wulven kenmerkende Blauwborst was slechts met twee territoria aanwezig. De Fitis is drastisch afgenomen. Dit is te wijten aan de steeds hoger wordende wilgenbossen waar deze soort zich niet thuis voelt.

en Bosrietzanger nemen ook af en de Sprinkhaanzanger was wel aanwezig, maar is evenals vorige jaren weinig in het telgebied gehoord. De Ooievaar heeft net als voorgaande jaren met succes een legsel grootgebracht. In totaal zijn van 40 soorten territoria geteld. Van de rode lijstsoorten telden we de Koekoek.

Het volledige verslag kunt u downloaden

#BestandDownloads
1 Broedvogels 2021193

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijftien − 5 =