Crowdfunding voor de weidevogels

      Reacties uitgeschakeld voor Crowdfunding voor de weidevogels

Net als elders in Nederland neemt het aantal weidevogels zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster in de omgeving van Houten en Schalkwijk dramatisch af. Steeds minder vaak zien en horen we deze mooie en markante vogels die horen bij het Nederlandse weidelandschap. Dit heeft verschillende oorzaken. Door de intensieve landbouw zijn er te veel verliezen van nesten en jongen en is er te weinig voedsel en schuilmogelijkheid voor jonge vogels. Ook is er een toename van roofdieren zoals vossen.

De werkgroep Weidevogelbescherming Houten helpt de weidevogels door nesten en jongen te beschermen tijdens werkzaamheden. De Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk helpt de vogels door een 10 ha groot weideperceel zo optimaal mogelijk te beheren. Er is echter meer nodig om de weidevogels in onze omgeving te behouden.

Om ervoor te zorgen dat de weidevogels die er nog zijn een goede plek hebben zijn ook afspraken gemaakt met meerdere boeren die nog redelijk wat weidevogels op hun land hebben. De boeren passen hun werkzaamheden aan voor de broedende weidevogels. Het gaat vooral om later in de tijd te maaien en te bemesten van het weiland. Dit betekent voor de boeren minder gewasopbrengsten en extra werk en het is logisch dat zij daarvoor een vergoeding krijgen. Per jaar gaat het om ongeveer €5.000,-. Om deze maatregelen ook in 2017 mogelijk te maken willen de werkgroep, de stichting en de boeren de €5.000,- door crowdfunding bij elkaar krijgen.

Om een gezonde weidevogelpopulatie te behouden is meer nodig. Daarvoor zijn enkele voldoende grote gebieden nodig die optimaal voor weidevogels worden beheerd. Hiervoor is dan nog meer geld nodig. Hier werken werkgroep, boeren en stichting ook aan maar dat vergt meer tijd. Ondertussen proberen we echter met gerichte maatregelen zo goed mogelijk te behouden van wat er nog is.

De crowdfundingscampagne start deze herfst. U hoort hier nog meer van.