Help de weidevogels

      Reacties uitgeschakeld voor Help de weidevogels

Enkele weken geleden hebben we op deze site al bericht over de komende crowdfundingsactie van onze Werkgroep weidevogelbescherming.

Er is geld nodig om voor maatregelen om broedende weidevogels en hun jongen te beschermen.

Op 7 december is de actie van start gegaan. Centraal staat de website
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/weidevogelshouten met informatie over de actie en met een rekeningnummer voor donaties. We vragen iedereen die de weidevogels in onze omgeving een warm hart toedraagt om gul te geven.

Dus ga snel naar
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/weidevogelshouten/

Maatregelen zijn hard nodig

Net als elders in Nederland neemt het aantal weidevogels zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster ook in de omgeving van Houten en Schalkwijk dramatisch af.

Steeds minder vaak zien en horen we deze mooie en markante vogels die horen bij het Nederlandse weidelandschap. Dit heeft verschillende oorzaken. Los van de natuurlijke predatie zijn er door de intensieve landbouw te veel verliezen van nesten en jongen en is er te weinig voedsel en dekking voor jonge vogels. Willen we de weidevogels in onze omgeving behouden, dan zijn er maatregelen nodig.

Daarvoor zijn nu afspraken gemaakt met een aantal boeren die nog weidevogels op hun land hebben. De boeren passen hun werkzaamheden aan voor de broedende weidevogels. Het gaat vooral om het later maaien en bemesten van het weiland. Naast extra werk betekent dit voor de boeren wel inkomstenverlies en daarvoor moeten zij gecompenseerd worden.

Voor het broedseizoen 2017 is er €4.500 nodig. Dat willen we met crowdfunding ophalen.

Draag jij ook bij?

Voor elke €25 die je het weidevogelproject cadeau doet, wordt 750 m2 weiland een broedseizoen lang geschikt gemaakt voor de vogels en hun jongen.

Mede namens de vogels bedankt voor je bijdrage!