Inventarisatiedata broedvogels Nieuw Wulven

      Reacties uitgeschakeld voor Inventarisatiedata broedvogels Nieuw Wulven

Ook dit voorjaar worden de broedvogels in Nieuw Wulven geïnventariseerd. Dit jaar inventariseren we het noordelijk deel tussen Zijlgraaf en Marssloot.  

We lopen in tweetallen, soms in drietallen. De inventarisatie duurt circa 1,5 uur. Iedereen is welkom om mee te lopen. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren. We verzamelen bij de bankjes bij de plassen, links en rechts van het Fectiopad.

  • het is gewenst dag en tijd van tevoren te checken; dit ivm weer en onvoorziene omstandigheden.
  • iedereen is welkom; als er meer mensen zijn splitsen we in twee groepjes.
datum tijd
Zo 13 mrt 2016 6.30 uur wintertijd
Ma 28 mrt (2de Paasdag) 7.15 uur zomertijd
Zo 10 april 6.45 uur
Za 23 april 6.15 uur
Za  7  mei 5.45 uur
Ma 16 mei (2e Pinksterdag) 5.30 uur
Zo 29 mei 5.15 uur
Za 11 juni 5.15 uur
Zo 26 juni 5.15 uur
Za 16 juli 6.00 uur