Jaarverslag Broedvogels Nieuw Wulven

      Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag Broedvogels Nieuw Wulven

Het jaarverslag van de broedvogelwerkgroep van de MWH is beschikbaar. Dit jaar is er geteld in het zuidelijke deel van het bos.

Het voorjaar was koud en droog en aan het begin van de zomer was er  een hittegolf. Wij hebben niet de indruk dat er minder territoria van zangvogels zijn. Blauwborst en Sprinkhaanzanger zijn al jaren constant aanwezig.

Bijzonder is de Roodborsttapuit in het open gebied tegen het spoor, waarvan een territorium is geteld hoewel deze soort alleen begin van het voorjaar present was. Bijzonder zijn Waterral en Zomertaling in en rond de Biezenvelden; de Waterral was in 2014 hier ook al gehoord.

De Zomertaling hebben we dit jaar voor het eerst als broedvogel kunnen noteren. En zelfs de Nachtegaal liet zich horen. Daarentegen
hebben we Groene Specht en Matkop niet als broedvogel kunnen noteren. Toch konden we dit jaar het record aantal van 43 soorten melden.

 

# Bestand Downloads
1 Broedvogels 2015 362