MWH gooit de Sleutel van Fort Honswijk in de Lek

      Reacties uitgeschakeld voor MWH gooit de Sleutel van Fort Honswijk in de Lek

De gemeente Houten heeft grootschalige plannen voor Fort Honswijk ontwikkeld. Het Plan van Aanpak bevat slechts een enkel grootschalig scenario. De roep om alternatieven leidde steevast tot de reactie: “Het is dit Plan van Aanpak, anders gooit de gemeente Houten de Sleutel in de Lek.”

Dit Plan van Aanpak fort Honswijk mag niet doorgaan want:

 • kroonjuweel Honswijk wordt overspoeld met minimaal 100.000  bezoekers per jaar
 • wellness hotel, jachthaven en grote evenementen passen helemaal niet bij in Natuur Netwerk Nederland gelegen Hollandse Waterlinie fort
 • 20 miljoen publiek geld in restauratie, waar straks één grote ondernemer rijker van wordt
 • bedreigt natuur, rust en ruimte op het Eiland van Schalkwijk
 • extreme verkeersdrukte op Lekdijk past niet bij fietsstad Houten en de Linielanding, en ondermijnt de dijkfunctie
 • dreigt jarenlang slepend dossier te worden

Om dit Plan van Aanpak te stoppen gooit de Milieu Werkgroep Houten de Sleutel in de Lek. De reservesleutel  levert MWH pas in voor een beter plan:

 • prachtig Honswijk verdient een uniek concept dat de cultuurhistorie versterkt en de natuurwaarden niet ondermijnt
 • 20 miljoen publiek geld moet kansen bieden aan lokale ondernemers
 • autoluw Eiland van Schalkwijk ter behoud van de leefomgevingskwaliteit
 • passend bij fietsinfrastructuur van Houten
 • met brede maatschappelijke steun

Deze optie kan worden uitgebouwd tot Schalkwijk “Eiland van de Toekomst” met duurzame innovatieve toepassingen voor energie en landbouw.

Verder roepen wij de voltallige Raad van Advies van fort Honswijk op om aan te dringen op aanpassing van de plannen. De eigen doelstellingen van de leden, onder meer Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, zijn niet te rijmen met dit Plan van Aanpak voor fort Honswijk.