Verandering op komst voor bos Nieuw Wulven

      Reacties uitgeschakeld voor Verandering op komst voor bos Nieuw Wulven

De komende jaren vinden er verschillende veranderingen plaats in het bos Nieuw Wulven, ten noorden van Houten. Er komt meer ruimte voor recreatie en initiatieven van derden.

Dat vertelde boswachter Tineke Harlaar tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarswandeling van Milieu Werkgroep Houten, waar zo’n 30 deelnemers op afkwamen.

Vorig jaar vertelde wethouder Geerdes al tijdens de wandeling dat gedacht werd aan mogelijke horeca in het bos. Een nieuwe afslag met de Rondweg behoorde tot de mogelijkheden. Reden is dat vanaf 2019 er minder geld beschikbaar is voor het beheer van het bos.

Boswachter Harlaar vertelde donderdag dat er nog steeds wordt nagedacht over de mogelijkheden om het bos in de toekomst te beheren, maar dat de plannen in een verkennende fase zitten. Belangrijk is daarbij de komst van een initiatiefnemer. Wanneer er bijvoorbeeld iemand plannen heeft voor horeca bij het speelbos, wordt daarna gekeken naar een eventuele ontsluiting

Deelnemers aan de wandeling konden ook vragen stellen aan de boswachter en kregen daardoor interessante feiten en achtergrondinformatie te horen over het beheer. Zo wordt het speelbos binnenkort aangepast, omdat er veel bomen met dode takken aanwezig zijn.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de bestrijding van zwemmersjeuk, dat zomers soms de kop opsteekt. De aanwezigen kregen desgevraagd te horen dat er wel degelijk wordt opgetreden tegen ruiters buiten de ruiterpaden, hangjongeren en brommers in het bos.

> Foto’s op Facebook