Nieuwjaarswandeling 1 januari 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarswandeling 1 januari 2020

1 januari, nieuwjaarsdag, vertrekken we om 14:00 we vanaf de parkeerplaats aan de Binnenweg voor een wandeling van tweeëneenhalf uur door het park Nieuw-Wulven. We lopen langs het Grote Fort naar Het Nieuwe Bos, de benaming voor het terrein waar de horeca komt, en lopen dan door naar het helofytenfilter. De tocht naar het helofytenfilter is niet te doen met een rollator of rolstoel. Laarzen worden nadrukkelijk aanbevolen.

De plannen voor Het Nieuwe Bos worden steeds concreter. In november is tweederde van de gemeenteraad middels een hoofdelijke stemming akkoord gegaan met het wijzigen van het bestemmingsplan. Als er geen bezwaren ingediend worden, kan de bouw over een paar maanden beginnen en zal dan in 2021 klaar zijn. Worden er wél bezwaren ingediend… dan moet rekening gehouden worden met een vertraging van minstens een jaar.

Het helofytenfilter maakt deel uit van het rioleringssysteem van de gemeente. Totaal hebben we rond Houten drie van die filters. Een helofyt is een plant die van water houdt en die onder water ‘s winters overleeft. Riet is een helofyt. Een helofyt accommodeert onder water bacteriën die afvalstoffen omzetten in voedingsstoffen voor zichzelf en de planten.

Houten heeft een enkelvoudig rioolsysteem: water van toilet en douche worden samen met het regenwater afgevoerd. Het helofytenfilter is bedoeld voor de opvang van extreem veel neerslag; er valt dan zoveel water, dat de pompen het water niet snel genoeg afgevoerd krijgen naar de waterzuiveringsinstallatie bij de Staart. Momenteel komt dat zo’n twee keer per jaar voor.

Om te voorkomen dat het water via het toilet de huizen binnenloopt, is er een voorziening gemaakt opdat het water overloopt in het helofytenfilter. Na reiniging in dat filter kan het water geloosd worden op de ‘ringsloot’; de sloot die buiten om de rondweg loopt. Maar het kan ook teruggepompt worden richting de waterzuiveringsinstallatie bij de Staart. Voor nu… prettige feestdagen en hoop je te zien op onze nieuwjaarswandeling…!

Rose Dlhopolski en Roel Melchers.