Nieuwjaarswandeling Nieuw Wulven 1-1-2018

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarswandeling Nieuw Wulven 1-1-2018

Veertig mensen liepen op 1 januari mee met de tiende nieuwjaarswandeling van de Milieu Werkgroep Houten in Nieuw Wulven. Na het welkom door Roel Melchers werd een rondje gelopen en op twee plaatsen halt gehouden.

Horeca: stand van zaken

Eigenlijk is er weinig nieuws te melden, want er is nog steeds geen concreet plan bekend voor een horecagelegenheid. Bijna een jaar geleden is er wel contact geweest met de ondernemers. Er lag toen een kaart met een vergaderlocatie met horeca-voorziening, trekkershutten, speeltuig en een soort stormbaan. Voor de benodigde parkeerplaatsen zou een afslag vanuit de Rondweg moeten komen. En dat allemaal midden in het gebied nabij het speelbos.

De MWH wil graag invloed uitoefenen op de plannen en daarbij eventuele voorzieningen zoveel mogelijk aan de rand van het bosgebied situeren. De grote vraag eigenlijk is of een plan met horeca genoeg zal opbrengen om bij te dragen aan het beheer van het gebied. Extra spannend is dat 2018 het laatste jaar is dat de provincie geld in het beheer van het bos zou steken.

Intussen is er in 2017 een nieuwe rode lijst van broedvogels verschenen. Daar staan verschillende soorten op die ook in Nieuw Wulven broeden, zoals matkopmees, koekoek, wielewaal en zomertaling. De vraag is of deze vogels in het plan worden ontzien.

Padenstructuur verbeteren

De paden in Nieuw Wulven staan regelmatig onder water. Op het moment is het nog nooit zo nat geweest. Er ligt een plan van Staatsbosbeheer om wandelaars meer mogelijkheden te bieden voor een rondwandeling door het gebied. Nu is het zo dat fietsers en voetgangers elkaar in de weg zitten. Ben Hermans en Rose Dlhopolsky hebben hierover met Staatsbosbeheer gesproken en suggesties aangeleverd. Het zou goed zijn als dit plan eindelijk wordt uitgevoerd.

Tankgracht

Ben Hermans vertelt nog over het fenomeen tankgracht (eigenlijk anti-tankgracht). Dit speelt eigenlijk in Oud Wulven, aan de andere kant van het spoor. Daar liggen sloten die ooit – in 1939 – in alle haast waren ingericht als tankgracht, bedoeld om een aanval met tanks makkelijker tegen te kunnen houden. Rijkswaterstaat wil van deze sloten gebruik maken voor de compensatie van natuur en waterberging bij de verbreding van de A27. De Marssloot aan de rand van Nieuw Wulven hoorde ook bij het verdedigingsstelsel van tankgrachten. Het ontwerp van een tankgracht is daar ook nog te zien.

Na ruim een uur kwam de groep terug bij de parkeerplaats aan de Rijsbruggerweg. Tien keer is mooi geweest. De vraag is of en hoe we als MWH deze traditie volgend jaar voortzetten.

Na afloop van de wandeling werd op drie plaatsen vuurwerk opgeruimd.

Foto’s op Facebook