Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk

      Reacties uitgeschakeld voor Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk

Zoals jullie wellicht in het Groentje van 3 februari hebben gelezen wordt in februari 2015 de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk opgericht.

Deze Stichting gaat de 10 hectare in ’t Waal (zie kaartje) beheren die de gemeente Houten in 2014 kocht als compensatie voor het verloren gegane weidevogelgebied bij de Meerpaal. Op deze manier kan het voor weidevogels meest optimale beheer gevoerd worden.

De Stichting gaat voor het beheer samenwerken met één of enkele boeren op het Eiland van Schalkwijk. Het beheer moet er toe leiden dat het op dit stuk land miegelt van weidevogels als grutto en tureluur.

De Stichting werkt graag samen met de weidevogelwerkgroep.  De Technische commissie kan nog versterking gebruiken.
Lees hier het volledige bericht en de oproep.

Weidevogelreservaat-'t-Waal