Veel zangvogels in Nieuw Wulven

      Reacties uitgeschakeld voor Veel zangvogels in Nieuw Wulven

Vanochtend is de excursie per fiets naar de zangvogels in Nieuw Wulven gehouden. De regen was tijdig opgehouden, maar het was nog wel vochtig warm.

Er waren 12 mensen die meefietsten. Pas na een tijdje konden we de blauwborst vanaf het tweede bruggetje horen en zien. En daar was op de valreep ook de roodborsttapuit te zien tussen de lisdodden. In het populierenbos zat de grote bonte specht en aan de rand daarvan een man appelvink, op precies dezelfde plek als drie weken geleden.

Overal waren zwartkoppen, merels, winterkoningen en tjiftjaffen te horen. Op het eerste bruggetje zagen we krakeenden in het water en in de lucht. In het open terrein langs het Fectiopad de fitis, maar geen blauwborst en ook geen rietgors. Tot slot keken we naar het paartje ooievaars op de paal bij de biezenvelden. Daar zat wel een blauwborst die zich goed liet zien, naast de kuifeenden en krakeenden in de plas. Spectaculair was de ooievaar die terugkeerde naar zijn nest en de buizerd verjoeg.