Verslag broedvogelgroep 2019

      Reacties uitgeschakeld voor Verslag broedvogelgroep 2019

Voor de zesde keer is door de broedvogelgroep geteld in het zuidelijke deel van Nieuw Wulven. Het jaarverslag is beschikbaar.

Er zijn ’s ochtends vroeg 12 tellingen uitgevoerd van 24 maart tot eind juni, daarnaast enkele deeltellingen. Zowel Grasmus, Bosrietzanger, Tjiftjaf als Zwartkop scoorden hoog.

De voor Nieuw Wulven – Zuid kenmerkende Blauwborst was met 5 territoria goed aanwezig in het open gebied met struweelranden en in de biezenvelden. De Fitis neemt daarentegen af door verbossing van het overblijvende wilgenstruweel.

De Sprinkhaanzanger doet het landelijk slecht, ook in ons telgebied is hij slechts eenmaal waargenomen. Van de rode lijstsoorten telden we liefst twee territoria van de Koekoek. De Matkop een andere rode lijstsoort – konden we dit jaar helaas niet meer als broedvogel noteren.

#BestandDownloads
1 Broedvogels 2019586