Verslag broedvogels Nieuw Wulven

      Reacties uitgeschakeld voor Verslag broedvogels Nieuw Wulven

De jaarrapportage van de broedvogelwerkgroep is beschikbaar. Dit jaar is er geteld in het noordelijke deel van bosgebied Nieuw Wulven (gem. Bunnik). Dit gebied wordt om de twee jaar op broed­vogels geteld. Er zijn 10 telrondes uitgevoerd en daar­naast een aantal deelinventari­saties.

In totaal zijn 209 broedparen geteld, iets minder dan in 2012; het aantal soorten was 39. Grauwe Klauwier en Nachtegaal die enige jaren geleden hebben gebroed, ont­braken dit jaar; Appelvink, Goudvink en Waterral konden dit jaar als nieuwe soort worden genoteerd.

In het noordelijk deel van Nieuw Wulven groeit het bos snel, de bodem is vruchtbaar en vocht­hou­dend. Openheid verdwijnt. Dit betekent dat de vogelstand ook is veranderd. Er zijn meer bosvogels te zien.

 

#BestandDownloads
1 Broedvogels 2014506