Excursie voor zomerschool Houten

      Reacties uitgeschakeld voor Excursie voor zomerschool Houten

Zomerschool houten

De Milieu Werkgroep Houten (MWH) heeft een bijdrage geleverd aan de zomerschool Houten voor Senioren. Dit keer werd een excursie naar het bos Nieuw Wulven en de heliofytenfilters gegeven. De belangstelling was groot, er waren bijna 30 deelnemers.

Linda Flipse vertelde over de cultuurgeschiedenis en het ontstaan van het landschap dat in Nieuw Wulven (en Houten) is gevormd door de rivier en het menselijk gebruik. Daarnaast werd ingegaan op de bomen en de huidige stand van de ringslangen en de (broed)vogels in Nieuw Wulven. Met deze twee laatste onderwerpen zijn werkgroepen van MWH actief betrokken.

Rinus van den Heijkant had aansluitend een bezoek geregeld aan de heliofytenfilters (bij de ijsbaan) waar een medewerker van de gemeente Houten uitleg heeft gegeven over de werking en een demonstratie van het rondpompen van het water. Als het riool de hoeveelheid water niet aankan tijdens hevige regen, wordt het in de heliofytensloten gepompt en na 72 uur rondpompen is het schoon genoeg om te lozen op het oppervlaktewater.