Slecht nieuws voor bomen Loerikseweg

      Reacties uitgeschakeld voor Slecht nieuws voor bomen Loerikseweg

De Milieu Werkgroep Houten heeft deze winter meermalen gesproken met ambtenaren van de gemeente Houten over een aanstaande reconstructie van de Loerikseweg tussen de RK Kerk en het Heemraadserf. Vanwege het vervangen van het asfalt sneuvelen 40 bomen.

Als MWH hebben we eerder onze zorgen uitgesproken en gevraagd zoveel mogelijk bomen te redden. Het is namelijk wrang dat voor de ene milieudoelstelling (verbetering fietsroute) een andere milieudoelstelling (bomen) moet sneuvelen. Hierover is eerder een brief verstuurd.

Ondertussen heeft de gemeente Houten proefsleuven gegraven en blijken de leidingen niet te liggen waar ze waren verwacht. Bovendien slingert het riool door de straat. Hierdoor is er voor de bomen nog minder mogelijk en valt er niets te redden. Wel blijven de hogere bomen nabij de Dorpsstraat en de bomen op het stuk tussen Dorpsstraat en de RK Kerk in stand. Ook hier wordt het asfalt vervangen.

Als MWH hebben we wel aandacht gevraagd om geen parkeerplaatsen in te richten OP deze fietsroute. We vinden het ongewenst wanneer een doorgaande fietsroute wordt geblokkeerd door obstakels.