Collegebrief B&W Houten wijkt af van de feiten

      Reacties uitgeschakeld voor Collegebrief B&W Houten wijkt af van de feiten

Afgelopen week heeft het Houtens college een collegebrief gestuurd aan de gemeenteraad. In deze brief wordt een aantal beweringen gedaan, waar de Milieu Werkgroep Houten het niet mee eens is. Hieronder onze reactie.


Aan het College van B&W

Gemeente Houten
Betreft: reactie Collegebrief  RTG 7/12  d.d. 12 december 2017 m.b.t. Forte Festival

Houten,  15 december 2017

Geachte College,

In uw brief van 12 december aan de gemeenteraad schetst u de gang van zaken m.b.t. (de communicatie rond) het festival Forte. Op cruciale punten wijkt deze af van de feitelijke gang van zaken. Hieronder noemen wij enkele belangrijke verschillen.

MWH is niet door de gemeente op de hoogte gebracht, maar heeft begin mei via de media en op de Vriendenavond van Cultuur aan de Slinger op 7 mei j.l. voor het eerst kennis genomen van het feit dat er een festival op het fort plaats zou vinden. Naar aanleiding daarvan hebben wij contact gezocht met de projectleiding en kwartiermaker, die pas na twee weken reageerden.

Dat is verwijtbaar omdat MWH de mondelinge afspraak met de gemeente had dat zij haar tijdig zou informeren over activiteiten op het fort. Deze afspraak is tevens te vinden in een schrijven d.d. 19 januari j.l. van de gemeentelijke afdeling RO: ‘Zodra meer bekend is wanneer welke activiteiten plaatsvinden laat ik dat weten.”

Verder wordt gesteld dat de dialoog open is geweest. Dit hebben wij geenszins als zodanig ervaren. Pas na stevig aandringen en met op de achtergrond het feit dat wij Gedeputeerde Staten alsook de afdeling RUD (handhaving) van de provincie Utrecht geattendeerd hadden op het festival, is er aandacht aan vleermuizen besteed.

De voorstelling van zaken in de collegebrief wijkt dus af van bovenstaande feiten. MWH neemt dit zeer hoog op.

Hoogachtend,

Namens
Milieu Werkgroep Houten

Linda Flipse
MWH/Honswijk