Schriftelijke vragen GroenLinks over weidevogels

      Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vragen GroenLinks over weidevogels

Op het Eiland van Schalkwijk is een gebied ingericht voor weidevogels. Boeren houden rekening met de aanwezige weidevogels en de Milieu Werkgroep Houten (MWH) en de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk ondersteunen de boeren actief in een gezamenlijke poging het aantal weidevogels in de gemeente te behouden of liefst uit te breiden.

Recent heeft het Houtens college de vestiging van een frambozenkwekerij nabij het weidevogelgebied goedgekeurd. Frambozenteelt trekt helaas (roof)vogels aan die zeer schadelijk zijn voor het broedsucces van de weidevogels.

De Milieu Werkgroep Houten (MWH) en de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk hebben recent een brief gestuurd over de situatie. Daarop heeft het college niet gereageerd. Pas na publiciteit plande de wethouder een afspraak in voor 6 weken later.

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie. U kunt deze hier nalezen.