Gemeente Houten reageert op verzoek MWH

      Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Houten reageert op verzoek MWH

De gemeente Houten heeft helderheid gegeven op ons verzoek betreffende het verdwijnen van een kastanjeboom in de wijk De Gilden. De boom blijkt ziek te zijn geweest en moest weg wegens grotere kans op stam- en takbreuk.

De boom voor het huis van de wethouder is in mei gekapt, waarna in de buurt ophef ontstond. De boom zou volgens de buurt niet ziek zijn en de kap zou de wethouder goed uitkomen voor de plaatsing van zonnepanelen. Hiervoor is begin augustus een website opgericht. Deze ophef duurt dus al de hele zomer voort.

MWH die regelmatig in gesprek is met de gemeente Houten over o.a. bomen, wil alleen met de gemeente in gesprek als er sprake is van een betrouwbare gesprekspartner. Vandaar dat we via een verzoek om opheldering hebben gevraagd wat er met de boom aan de hand is en of de beweringen van de bewoners kloppen.

Antwoord gemeente Houten
Uit de brief van de gemeente Houten blijkt dat de boom meerdere keren door eigen personeel is gecontroleerd. Hierbij is gebleken dat de boom bloedingsziekte had en in een later stadium oesterzwam.

De gemeente Houten stelt dat de persoonlijke mening van de wethouder noch het gesuggereerde voordeel dat hij van het kappen van de kastanje zou hebben, enige invloed heeft gehad op het besluit om de boom te rooien.

Nieuw is dat voortaan bomen die gerooid worden, voortaan twee weken van tevoren worden gemarkeerd met een lint, waarop de kap wordt aangekondigd.

Reactie MWH
De MWH is blij dat de gemeente Houten snel opheldering heeft gegeven in deze zaak. MWH stelt zich op het standpunt dat zieke bomen moeten worden verwijderd, om te voorkomen dat ze gezonde bomen aantasten. De keuze voor het rooien van deze boom lijkt dan ook logisch keuze.

Als MWH hebben we vertrouwen in de deskundigheid van de ambtenaren van de gemeente Houten die hebben geconstateerd dat de boom ziek is. Zeker omdat deze ziekte al honderden bomen in Houten heeft getroffen en de ambtenaren ervaring met deze ziekte hebben.

Het feit dat er al drie maanden onrust in de wijk over de verdwenen boom is, de integriteit van de wethouder openlijk in twijfel wordt getrokken en er een klacht bij de gemeente ligt, maakt duidelijk dat de gemeente Houten op communicatief gebied steken heeft laten vallen. Deels is dit ook toegegeven doordat de boom niet tijdig op een lijst met te kappen bomen is gepubliceerd.

Het plaatsen van markeringslinten bij een boom die gaat verdwijnen acht MWH een goede stap in het verbeteren van de communicatie. Deze methode was al waargenomen binnen de gemeente Houten, maar kennelijk wordt deze procedure voortaan structureel in alle wijken toegepast.