Houten vindt vuurwerk in De Steenwaard ongewenst

      Reacties uitgeschakeld voor Houten vindt vuurwerk in De Steenwaard ongewenst

De gemeente Houten heeft ons vrijdag geschreven dat ze het afsteken van vuurwerk in het natuurgebied De Steenwaard ongewenst vindt. In de begeleidende brief zegt de gemeente Houten letterlijk:

“In onze optiek is er wel degelijk sprake van verstoring van broedende vogels. Het is niet voldoende duidelijk of deze verstoring ook ‘significant’ zal zijn, maar die kans is in onze ogen aanzienlijk. Daarom zouden wij op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel geen toestemming geven. In onze optiek is deze activiteit op deze plek, bij een natuurgebied in de EHS en op dit tijdstip midden tijdens het broedseizoen ongewenst.”

Veel organisaties
Ondertussen zijn veel organisaties betrokken met deze verstoring op de broedende vogels  door oranjevereniging Culemborg & Oranje. Er is melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En er is gesproken met de Milieu Politie Midden Nederland. Ook Staatsbosbeheer is niet te spreken over dit vuurwerk en heeft haar kanalen benut om dit tegen te houden of in de toekomst te voorkomen. Daarnaast hebben de directe buren van het vuurwerk bezwaar gemaakt.

Politiek
Politiek gezien is GroenLinks Houten met dit onderwerp bezig en in de Provinciale Staten zijn de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren actief met dit onderwerp.

Het is onduidelijk of we deze aanslag op de Houtense natuur met alle organisaties gezamenlijk kunnen voorkomen, maar we hopen wel op toenemend gezond verstand van een ieder die uitgerekend op deze plaats in een EHS-zone vuurwerk wil afsteken of hier vergunning voor afgeeft.