MWH licht bezwaar toe

      Reacties uitgeschakeld voor MWH licht bezwaar toe

De Milieu Werkgroep Houten is uitgenodigd om op 23 juni aanstaande haar bezwaar tegen vuurwerk in De Steenwaard toe te lichten. Dit zal tegelijkertijd gebeuren met het bezwaar dat een van de omwonenden heeft ingediend.

Ondertussen is er veel gebeurd. Het vuurwerk is afgestoken en de volgende dag was het EHS-gebied bezaaid met afval. In de ogen van de Milieu Werkgroep Houten doe je dit niet in een natuurgebied waar je juist gemeenschapsgeld in investeert om het te ontwikkelen.

Deze vuurwerkdiscussie is ook in Culemborg gevoerd. Duidelijk is dat de D66-burgemeester aldaar perse het vuurwerk wilde hebben. Opvallend, want D66 profileert zich als een groene partij, maar kennelijk zijn andere belangen groter.

In Houten hebben we de opmerkelijke situatie dat de brief die gemeente aan ons heeft geschreven een andere inhoud bevat, dan de brief die de gemeente aan de fractie van GroenLinks Houten heeft geschreven. Op regionaal niveau wijzen de vergunningverstrekker RUD en de controlerende instantie NVWA naar elkaar. Zo lijkt het erop dat er door de vuurwerkafstekers geen ontheffing voor de Flora en Faunawet is aangevraagd. Iets wat we nog gaan uitzoeken.

(Wordt vervolgd)