Negen punten verkiezingsprogramma Houtense gemeenteraad

      Reacties uitgeschakeld voor Negen punten verkiezingsprogramma Houtense gemeenteraad

Op 21 maart 2018 zijn er in Houten gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment wordt er  gewerkt aan verkiezingsprogramma’s. De Milieu Werkgroep Houten heeft negen punten aangeboden aan de Houten politiek die kunnen worden gebruikt voor de verkiezingsprogramma’s.

De Milieu Werkgroep Houten heeft al lang een nauwe band met Houten en is betrokken bij diverse projecten. We nodigen de Houtense politiek uit tijdens komende debatten met elkaar hierover van gedachten te wisselen. We doen een beroep op de politiek om de wensen mee te nemen bij de vorming van een nieuwe college.

De punten

  1. Stimuleren van duurzaam energiegebruik
  2. Geen nieuwe doorsnijdingen door het landschap
  3. Een mobiliteitsbeleid gericht op openbaar vervoer
  4. Eiland van Schalkwijk: natuurlijk en groen
  5. Natuur van Nieuwe Hollandse waterlinie actief beschermen
  6. Buitengebied beter toegankelijk maken voor wandelen en fietsen
  7. Geen vuurwerk buiten Oudjaar
  8. Houten schaliegasvrij
  9. Houten werkt aan streekeigen voedsel

U kunt nadere onderbouwing van deze punten vinden in onderstaand document.

Over MWH

De Milieu Werkgroep Houten bestaat uit ongeveer 170 leden en ongeveer 8 werkgroepen.
We zijn actief met beleid, educatie en activiteiten op het gebied van de Houtense natuur.
Onze punten zijn tot stand gekomen na overleg met een klankbordgroep binnen onze achterban, waaronder de coördinatoren van de diverse werkgroepen.