Open brief aan Raad van Advies van Fort Honswijk

      Reacties uitgeschakeld voor Open brief aan Raad van Advies van Fort Honswijk

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven – Lid Koninklijk Huis
Eric Luiten – Nieuwe Hollandse Waterlinie
Marleen Maarleveld – Directeur Waterrecreatie Nederland
Onno Meerstadt – Directeur Stadsherstel Amsterdam
Patrick Poelmann – Dijkgraaf Stichtse Rijnlanden
Boele Staal – oud commissaris van de Koningin
Marc van den Tweel – Directeur Natuurmonumenten
Sylvo Thijsen – Directeur Staatsbosbeheer
Renier Vree – CEO Arcadis

Houten, 20 november 2017

Geachte leden van de Raad van Advies,

Wij begrijpen uit het Plan van Aanpak voor het Fort Honswijk dat u hebt ingestemd met dit Plan van Aanpak en het ondersteunt. Fort Honswijk verdient vanwege zijn hoge cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarde een begeleiding van het niveau dat uw Raad kan bieden. Het bevreemdt ons echter dat u hebt kunnen instemmen met dit Plan van Aanpak, dat insteekt op één enkele ontwikkelingsoptie. De keuze voor deze optie is summier onderbouwd.

Naast enige andere onjuistheden in het Plan van Aanpak bestrijden wij met name dat het participatieproces tweerichtingen-verkeer geweest is en dat er voor dit Plan van Aanpak voldoende maatschappelijk draagvlak is in onze gemeenschap.

Ten eerste zijn de oorspronkelijke beloften, gedaan bij aankoop van het fort, volledig uit beeld geraakt. Ten tweede zijn er vanuit de gemeenschap veel betere opties aangedragen, maar die heeft de gemeente genegeerd. Dat het prima anders kan, blijkt bovendien uit de wijze waarop het goed vergelijkbare fort Everdingen wordt gebruikt.

Op ons aandringen om als gemeente met alternatieve ontwikkelingsopties te komen was het antwoord telkens ‘het is dit Plan van Aanpak of anders gooien we de sleutel in de Lek.’

Wij voelen ons op geen enkel punt serieus genomen door de gemeente.

Het Plan van Aanpak staat 28 november a.s. op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente heeft dus haast met Honswijk, maar wij dringen aan op een zorgvuldig proces met ruimschoots voldoende tijd en mogelijkheden om daadwerkelijk mee te denken en alternatieven aan te kunnen dragen.

Dit prachtige fort gaat ons zeer aan het hart en er leven allerlei creatieve ideeën voor de ontwikkeling van Honswijk in onze gemeenschap. Daarover willen wij heel graag met u in gesprek.

Hoogachtend,
Milieu Werkgroep Houten

Geplaatst in ‘t Groentje van 22 november 2017.
Teken hier de petitie: “ik hou van Honswijk