Reactie herijking visie Oude Dorp

De Milieu Werkgroep Houten is gevraagd te reageren op herijking van de visie Oude Dorp van de gemeente Houten. Onze reactie is vandaag verstuurd naar de betreffende ambtenaar van de gemeente Houten.

Wij vinden het opvallend dat in de visie en het beeldkwaliteitsplan geschreven staat dat door de bomen Het Plein een somber aanzien heeft gekregen.

Dat bomen het Plein een somber aanzien geven is moeilijk vol te houden.

MWH pleit ervoor om bij de actualisatie van de visie en het beeldkwaliteitsplan Oude Dorp, het groen en de bomen veel beter te integreren. Waar mogelijk moeten bomen, zeker de grotere en/of monumentale bomen op het Plein en langs historische linten, gekoesterd worden. Daarvoor is het in elk geval nodig om de cultuurhistorische en monumentale waarden goed in de visie en/of het beeldkwaliteitsplan te beschrijven.

Lees hieronder onze reactie.

1 gedachte over “Reactie herijking visie Oude Dorp

  1. tijm.corporaal

    Ik ben blij met de zorgvuldige reactie van de Milieu Werkgroep. De bomen op het plein praten niet in onze taal, gelukkig doen natuurorganisaties dat wel. Bomen geven het plein juist meer allure. GroenLinks wil bij de herziening van de visie op het Oude Dorp graag dat het dorp zo autoluw mogelijk wordt. We zijn niet voor kappen van bestaand groen, maar voor toevoegen van meer groen. We hopen dat zoveel mogelijk partijen dit standpunt gaan volgen. Maar dat lukt alleen als zoveel mogelijk Houtenaren hun waardering voor het groen ook laten blijken. Spreek u dus uit voor de bomen!
    Tijm Corporaal
    fractievoorzitter GroenLinks Houten

Gesloten voor reacties.