Reactie voorontwerp bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk

      Reacties uitgeschakeld voor Reactie voorontwerp bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk

De Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Milieu Werkgroep Houten hebben een reactie geschreven op het voorontwerp bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk.

Over het algemeen zijn wij positief over dit bestemmingsplan. De toelichting maakt een zorgvuldige indruk en de landschappelijke waarden van het gebied zijn expliciet beschermd; de bescherming van natuurwaarden vergt daarentegen nog de nodige aandacht.

We kunnen ons er goed in vinden dat door middel van dit bestemmingsplan geen (ingrijpende) nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt en dat voor de mogelijkheden die de Structuurvisie biedt afzonderlijke procedures gevolgd moeten worden.

Dat maakt van geval tot geval een zorgvuldige afweging en besluitvorming mogelijk. Verder zijn wij positief over de beperkingen die aan de intensieve veehouderij worden gesteld en de uitgebreide handhavingsparagraaf. Dat neemt niet weg dat wij ook een aantal opmerkingen bij het nu voorliggende voorontwerp willen maken.