Reactie ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

      Reacties uitgeschakeld voor Reactie ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

De Milieu Werkgroep Houten (MWH) heeft een reactie gegeven aan het Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op het ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Met dit plan wil het waterschap een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem voor het Eiland van Schalkwijk realiseren.

De MWH onderschrijft de noodzaak van het raamwaterplan als kader voor het realiseren van de water(gerelateerde) opgaven op het Eiland van Schalkwijk. De mogelijke contouren zijn de afgelopen jaren meermalen besproken. Wij hebben daarbij steeds aandacht gevraagd voor de ecologische aspecten van het plan. Helaas moeten wij constateren dat deze aspecten onderbelicht zijn gebleven.

 

# Bestand Downloads
1 2014 Reactie MWH Raamwaterplan EvS 51