Uw stem heeft geholpen

      Reacties uitgeschakeld voor Uw stem heeft geholpen

Dinsdagavond 19 december heeft de Houtense gemeenteraad een besluit genomen over de verdere ontwikkeling van Fort Honswijk. Het oorspronkelijk plan van de wethouder dat een regelrechte bedreiging vormde voor natuur, omgeving en Fort Honswijk haalde het niet.

Op voorhand hadden de collegepartijen VVD, PvdA, CDA en D66 twee voorstellen gedaan. Allereerst moet de wethouder de inspraak met omwonenden verbeteren. Ook wordt de wethouder nu gecontroleerd of hij daadwerkelijk zijn inspraak verbeterd.

Een tweede voorstel is dat het plan is gewijzigd. Het fort wordt nu wel gerestaureerd, maar dat pas later wordt bekeken hoe er geld met het fort kan worden verdiend.

Deze wijziging in de plannen is vooral te danken aan de protesten die op gang zijn gekomen. De petitie die bijna 750 keer is getekend, heeft bijgedragen aan de koerswijziging van de collegepartijen.

Wij willen u hartelijk danken voor het tekenen van de petitie en het leveren van een bijdrage aan de omwenteling waarbij de collegepartijen tot inzicht kwamen.

Als Milieu Werkgroep Houten vinden we het jammer dat het plan toch de gemeenteraad heeft gehaald, maar zijn we blij dat er toch beweging is gekomen. We zullen de plannen de nauwlettend volgen en daar waar nodig actief optreden wanneer blijkt dat flora en fauna opnieuw wordt bedreigd door de plannen van de gemeente Houten.

We zijn de oppositiepartijen GroenLinks, Inwonerspartij Toekomst Houten, Houten Anders, Christenunie en SGP dankbaar voor hun strijd.