Vervolgbrief weidevogels aan gemeenteraad

      Reacties uitgeschakeld voor Vervolgbrief weidevogels aan gemeenteraad

Geachte raadsleden,

Twee weken gelden ontvingen wij via enkelen van u de reactie van het college van Burgemeester en wethouders op onze brief aan het college en uw raad inzake de Weidevogels op het Eiland van Schalkwijk.

Wij vinden het opmerkelijk dat het college tot nu toe geen contact met ons heeft opgenomen naar aanleiding van de brief en ons geen reactie heeft gestuurd en ons ook niet rechtstreeks de reactie heeft toegestuurd. Wij vinden dat bijzonder onprettig.

Een groep burgers zet zich zeer actief in voor het algemeen belang van de gemeente. Dan verwachten we toch wel een minder afstandelijke houding van een gemeente die zich voorstaat op burgerparticipatie en duurzaamheid. Inmiddels heeft de wethouder ons wel uitgenodigd voor een gesprek (begin juli), maar dat is naar aanleiding van een publicatie in het AD.

Het college geeft zijn inhoudelijk onderbouwing voor het verlenen van de vergunning. Openheid van het landschap is daarbij het centrale punt. Wij adviseren u om eens een kijkje ter plaatse te gaan nemen, bijvoorbeeld het beeld vanaf het terras van de Linielanding. U bent daar ongetwijfeld eerder geweest en zult nu dan het verschil kunnen constateren: de teeltondersteunende voorzieningen hebben het landschap drastisch veranderd.

De voorgestelde evaluatie in het najaar is mosterd na de maaltijd, tenzij het college bereid is bij een (verwachte) negatieve uitkomst de oorspronkelijke situatie weer  te herstellen dan wel fors te investeren in compenserende maatregelen.

Tot slot merken wij op dat het college niet ingaat op onze meer algemene constateringen inzake de weidevogelbescherming op het Eiland van Schalkwijk en de rol van de gemeente daarin.

Wij zijn graag bereid een andere toelichting op onze reactie te geven.

Groet,
Jan Buys