Elpad

Het Elpad is een fietspad dat loopt van de Kanaaldijk-Zuid naar de Waalseweg, door een stuk recent aangelegd bos. Het gebied is tussen 1979 en 2002 via ruilverkaveling in het bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Ondanks dat Het Elpad een smalle strook bos is, is het wel een mooi stukje natuur in de gemeente Houten.

Het terrein ligt in de lagere delen van de gemeente Houten. Dit gebied was eeuwenlang wildernis en is vanaf de 12 eeuw ontgonnen. Het noordelijkste deel in polder Vuylcop bestaat uit een fietspad tussen de weilanden.

Het Schalkwijkse deel in de polder Rietveld bestaat uit bos. Dit is het interessantste deel. Vooral eiken, elzen, wilgen en essen zijn geplant. Langs de Schalkwijkse wetering is een flink stuk bos onder water gezet. De bomen zijn hier gestorven. Wat de bedoeling ervan is, is onduidelijk. Deskundigen bij de Gemeente Houten konden het ons niet vertellen, bij Staatsbosbeheer staat een vraag uit.

Het middelste deel bestaat uit enorm veel bomen die worden doorsneden door enkele sloten. Deze sloten zijn nodig om het laaggelegen bos droog te houden. Het zuidelijkste deel langs de Waalseweg bestaat uit een boomgaard met hoogstammen. Hier lopen veel schapen. Het bos loopt aan de andere zijde van de Waalseweg door tot aan de Lekdijk.

Vogels
In het bos langs Het Elpad worden verschillende vogels gesignaleerd. Denk aan Fitis, Tjiftaf, Groenling, Zwartkop, Fluiter, Zomertaling, Kleine Karekiet en in het noordelijk deel Kolganzen, Brandganzen, Ringmussen, Grutto’s Tureluurs, Kieviten, Bruine Kiekendief en Blauwborst.

In het bos zijn ook reeën gesignaleerd. Staatsbosbeheer denkt dat deze de Lek zijn overgezwommen.