Nieuw Wulven

Oostelijke ingang Nieuw Wulven
Het Romeinse masker aan de oostelijke ingang van Nieuw Wulven

Tussen Vechten en Houten is een bos aangelegd; Nieuw-Wulven. Dit bos ligt in de gemeenten Bunnik en Houten. Het beslaat ongeveer 110 hectare. Nieuw Wulven is een recreatiegebied met als nevenfunctie natuur. Het noordelijke deel van Nieuw Wulven (Bunnik) is rond de eeuwwisseling aangelegd. Het zuidelijk deel (Houten) in 2007. Het noordwestelijk deel van het bos is beschermd. Wie het bos bezoekt, zal zien dat het een afwisselend bos is.

Bereikbaarheid

Nieuw-Wulven is bereikbaar via de Marsdijk (Bunnik), via de Binnenweg (Houten) en via een fietsbrug bij de Spoorhaag (Houten). Deze fietsbrug maakt onderdeel uit van een doorgaande fietsroute vanaf De Weides/ De Hagen naar de Marsdijk en heet het Fectiopad. Van de Binnenweg naar het Fectiopad loopt een tweede doorgaande fietsroute: het Wulverbroekpad.

Wie via de Marsdijk het gebied inkomt, ziet rechts een waterplas. Dit is een opengegraven rivierarm van de Rijn die hier vroeger stroomde. Natuurliefhebbers zien veel vogels, insecten en planten. In het bos zijn broeihopen aangelegd voor de ringslang.

Het bos

Het bos bestaat uit een:

  • entreebos (Houten); gelegen op oude landbouwgrond van de Romeinen in het oosten.
  • drasbos (Houten); een laag en nat gedeelte met elzen en wilgen.
  • dwaalbos (Bunnik); een vochtig essenbos met kronkelpaden.
  • boogbos (Bunnik) ; een droog-vochtig eiken- en essenbos met ronde paden.
  • kamerbos (Bunnik)
  • speelbos Het Grote Fort (Houten)
  • uitzichtpunt richting Bunnik

Waterhuishouding

Het bos ligt Nieuw-Wulven in een komgrond. Het ligt in een polder die rond 1300 is ontgonnen. Dat betekent dat in de winter de grondwaterstand hoog is en het water soms aan het oppervlak komt. In de zomer daalt de grondwaterstand en bereikt aan het eind van de zomer haar laagste waarde. Vooral in het deel tegen de Houtense Rondweg aan is laag. Dit deel staat bekend als het drasbos. De oude ontginningssloten die zo’n 700 jaren hebben gefunctioneerd zijn duidelijk herkenbaar in het bos. Verder is er een oude rivierarm van de Rijn open gegraven, waar deels water in staat.

Afwisselend bos

Het natte bos is duidelijk anders dan een droger bos zoals op de Utrechts Heuvelrug, waar de grondwaterstand lager is. Het is een bos met afwisselende flora en fauna. Er zijn veel insecten, vogels en planten te zien en in donkere delen kunnen dieren zich goed verstoppen. Diverse vogelsoorten, zoals grasmus, spotvogel, fitis en tjiftjaf broeden in het gebied. De vogelwerkgroep van MWH telde de afgelopen jaren 50 verschillende soorten vogels. Ook zijn er roofvogels te zien, vooral in het oostelijke deel. Bijzondere zoogdieren die meermalen zijn waargenomen, zijn de ree en soms de vos. Soms worden vanaf de Rondweg ree├źn gezien. Op een ooievaarspaal broedt een ooievaar. Ook de Amerikaanse Rivierkreeft is in het bos aanwezig. Langs de watergangen is mooie natuur tot ontwikkeling gekomen.

Speelbos

Speelbos Nieuw Wulven
Een van de speeltoestellen in het speelbos van Nieuw Wulven

Het speelbos is ongeveer 8 hectare groot. De kinderen kunnen schommelen, graven, over waterpartijen klimmen, in bomen klimmen en zich verstoppen in het bos. In het speelbos verschijnen ook allerlei verwijzingen naar de Romeinen die op korte afstand van het speelbos hebben gewoond in het castellum Fectio. Het speelbos is bedoeld voor de omgeving. Het is geen groot attractiepark, voor mensen uit heel Nederland.

Opengesteld priveterrein

Uitkijktoren in Nieuw Wulven
Opengesteld klompenpad met uitkijktoren op particulier terrein in Nieuw Wulven

Een boer die aangrenzend land heeft, heeft dit opengesteld voor bezoek. Hier is op een flink aantal hectaren land nieuwe natuur ontstaan. Er is een kleine uitkijktoren (zie foto hieronder) en er is een zandhoop waar kinderen kunnen spelen. Ook is er een klompenpad naar de landschapswinkel van de boer. Het terrein is niet voor honden toegankelijk.

Actuele ontwikkelingen

In 2021 is er een afslag gemaakt bij de Rondweg en een parkeerplaats ingericht. In het najaar wordt een opslagschuur gebouwd en waarschijnlijk gestart met de aanleg van de horecavoorziening. De parkeerplaats blijft voorlopig buiten gebruik.