Rietplas

Binnen de bebouwde kom van Houten-Zuid liggen de Rietplas en de Oosterlaakplas. Beide waterplassen zijn in 2000 ontstaan door zandwinning voor de wijken Muren, Polders, Stenen en Water. De plassen worden gescheiden door de oude Beusichemseweg.

Het gebied is ongeveer 13 hectare groot en vooral bedoeld voor recreatie van de inwoners van Houten-Zuid. Sommige delen zijn echter geschikt gemaakt voor natuurontwikkeling. Door de grootte van het oppervlak van het terrein, slijten vooral in de winter vogels redelijk ongestoord hun dagen.

De plassen zijn aangelegd in een zandrijke stroomrug en hebben in het midden een diepte van 13 meter. Het water in de plassen varieert met de hoogte van het grondwater. Hierdoor was het de bedoeling dat in het winterhalfjaar delen verschillende eilandjes onder water zou lopen. Dit blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Toch heeft de natuur zich in enkele jaren goed kunnen ontwikkelen.

Met name bij het speciale vogeleiland ter hoogte van Sterremos zijn plekjes te vinden, waarbij je even vergeet dat je binnen de bebouwde kom aanwezig bent. Op dit vogeleiland is ook een paal geplaatst waar een ooienvaarsnest zich kan ontwikkelen. In 2017 is er daadwerkelijk een ooievaar gaan nestelen. Het is ondertussen ook geen eiland meer.

Vogels
De Rietplas is een ideaal terrein voor vogels. Met name in de wintermaanden maken trekvogels gebruik van de eilanden. Door het uitzetten van vis is er kennelijk ook voldoende voedsel te vinden.

Naast de wilde eend, de kuifeend, verschillende meeuwen en de meerkoet, zwemmen ook statig een aantal zwanen rond. Op de eilanden langs Overdam zien we de kievit en de waterhoen die zich schichtig verstopt in het riet als er gevaar dreigt. Bij het vogeleiland zijn futen. Waarnemers hebben bij de Rietplas ook gezien: Kleine Plevier (ook broedend), oeverloper, visdief, gierzwaluw, boerenzwaluw, oeverzwaluw, huiszwaluw en ijsvogel.  Op de palen in het water bij het strand nabij de Bloementuin zien we aalscholvers. Op een eiland nestelt een ooievaar.

Libellen
Daarnaast zijn libellensoorten waargenomen: Gewone Oeverlibel, Grote Keizerlibel en de Zwervende Heidelibel. Met name deze laatste is bijzonder. Het betreft een zuidelijke soort die naar het noorden oprukt en soms wordt waargenomen.