Ledenvergadering 2021

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken voor de eerstvolgende ledenvergadering van de MWH. Notulen en verslagen van eerdere jaren vindt u in het archief.

De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden in vermoedelijk het tweede kwartaal van 2021. De locatie is het NME-gebouw aan de Keercamp 13 te Houten. De vergadering begint om 19.30 uur.

Hieronder komen nog:

  • Agenda
  • Verslag bestuur 2020
  • Realisatie 2020 en begroting 2021
  • Huishoudelijk reglement
  • Verslag wintervogels Blokhoven
  • Eventueel verslag Houtense Bijzaken