Ledenvergadering 2022

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken voor de eerstvolgende ledenvergadering van de Milieu Werkgroep Houten. Notulen en verslagen van eerdere jaren vindt u in het archief.

De ledenvergadering wordt afhankelijk van de corona-omstandigheden gehouden op 3 mei 2022.

Wanneer u opmerkingen heeft over de vergaderstukken of vragen heeft kunt u een mail sturen naar info@milieuwerkgroephouten.nl of contact opnemen met voorzitter Henk Vernooij via telefoonnummer (06) 14042886.