Ledenvergadering 2021

Op deze pagina vindt u in januari en februari de vergaderstukken voor de eerstvolgende ledenvergadering van de MWH. Notulen en verslagen van eerdere jaren vindt u in het archief.

De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op ….. februari 2021 in het NME-gebouw aan de Keercamp 13 te Houten. De vergadering begint om 19.30 uur.