Mede mogelijk gemaakt door….

De Milieu Werkgroep Houten bestaat uit vrijwilligers die de flora en fauna van Houten, ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal een warm hart toedragen. Daarnaast zijn er ook organisaties of bedrijven die ons op de een of andere manier steunen en daardoor ons werk mogelijk maken. Deze noemen we op deze pagina, waarbij we openlijk onze dank uitspreken.

Voor de steun aan ons en aan de verschillende werkgroepen, alsmede de prettige samenwerking zijn we dank verschuldigd aan (in alfabetische volgorde):