Standpunten

Ballonnen

Het oplaten van ballonnen is zeer milieu- en dieronvriendelijk. De ballonnen komen neer in het water, in natuurgebieden, of als zwerfafval op straat en kunnen dodelijk zijn voor dieren. Vogels en zeedieren eten de ballonresten op, omdat ze die aanzien voor voedsel, waardoor ze sterven. En vogels die de touwtjes als nestmateriaal gebruiken kunnen verstrikt raken. Biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing: deze kunnen alleen onder de juiste omstandigheden afbreken in de natuur, wat vaak jaren duurt.

Vuurwerk

De Milieu Werkgroep Houten is tegen vuurwerk. Vuurwerk bevat zware metalen en andere zeer giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Vuurwerk rond Koningsdag is ongewenst. Het veroorzaakt onrust bij broedende vogels en zoogdieren. MWH is daarom blij dat vanwege de bezuinigingen op de Stichting Oranje Comité noodgedwongen het vuurwerk is teruggebracht tot 1x per 5 jaar. Betreffende de Jaarwisseling ziet MWH het als een goede eerste stap dat de verkooptijd is teruggebracht tot alleen Oudjaarsdag en het afsteken zich beperkt tot rond middernacht.

Gifstoffen fruitteelt

De Milieu Werkgroep Houten is voorstander van een duurzame én zo gifvrij mogelijke fruitteelt. Omwonenden van boomgaarden lopen het risico te worden blootgesteld aan gifstoffen. Uiteraard is het begrijpelijk dat een ondernemer de financiële continuïteit van zijn bedrijf moet waarborgen, maar dit mag nooit te kostte gaan van menselijk welzijn. Naast de gezondheidsrisico’s voor de mens leidt grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt tot de vernietiging van onze kwetsbare, maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers als bijen, hommels en vlinders waarvan juist de fruitteelt
afhankelijk is.

Ontwikkelingen Nieuw Wulven

De Milieu Werkgroep Houten betreurt het dat het bos Nieuw Wulven haar huidige vorm van exploitatie verliest. Hierdoor neemt de recreatieve druk op het gebied toe, wat ten koste gaat van de natuurbeleving. Ook de komst van horeca en de bijhorende aansluiting voor autoverkeer zien we liever niet dan wel worden gerealiseerd. Er is begrip dat er wordt gezocht naar een financieel dekkend plaatje om dit bos in de toekomst te beheren. We hebben onze twijfels of met de komst van horeca de investeringen worden terugverdiend en of daarmee ook voldoende inkomsten worden gegenereerd om het bos te kunnen onderhouden. We zijn van mening dat we eventuele initiatieven niet kunnen tegenhouden en proberen zoveel mee te denken. Een van onze wensen is om de recreatieve ontwikkelingen aan de rand van het bos te ontplooien, zodat de flora en fauna in het bos er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Bovendien zal het bos dan ook de aantrekkingskracht houden op de recreanten die het bos uiteindelijk financieren.

Biodiversiteit

Diverse leden van de Milieu Werkgroep Houten hebben nagedacht over concrete maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. De bevindingen zijn hier terug te vinden.