Broedvogelinventarisatie 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Broedvogelinventarisatie 2020

De werkgroep Broedvogelinventarisatie heeft dit voorjaar het noordelijk deel van het bos Nieuw Wulven (46 ha) geteld. Het verslag is beschikbaar.

Het jaar 2020 was een spannend jaar vanwege de coronacrisis en de langdurige voorjaarsdroogte. Het tellen van vogels is nuttig, maar bood meer dan ooit een ontspannen afleiding. Op het hoogtepunt van het broedseizoen werden er 200 waarnemingen gedaan tijdens één telronde. Nieuw Wulven is een rijk en gevarieerd vogelgebied!

Boomklever en holenduif in het bos

Op 19 januari werd al een Tjiftjaf gezien, maar echte zang was er vanaf maart. De Zwartkop is dit jaar de absolute topper en voelt zich goed thuis in een gemengd bos met veel ondergroei. De Tjiftjaf, Vink en de Roodborst doen het ook goed. Voor het eerst noteerden wij overigens echte bossoorten als Boomklever en Holenduif. En ook de Braamsluiper die zich in dichte struiken thuis voelt. In het noordelijk deel van Nieuw Wulven ontbreken Blauwborst en Rietgors als broedvogel, maar die vonden in het zuidelijk deel wel geschikte territoria.

Naast de vogels werden ook zoogdieren waargenomen: haas, ree, wezel, mol, vos en boommarter.

#BestandDownloads
1 Broedvogels 2020582