Helpende handen gezocht! Geef de weidevogels een steuntje in de rug

      Reacties uitgeschakeld voor Helpende handen gezocht! Geef de weidevogels een steuntje in de rug
Foto: Ben de Kruijff (wevs.nl)

De weidevogels zijn op weg naar hun broedgebieden in Nederland en gelukkig broeden ze ook nog steeds in Houten. Maar de weidevogels in Nederland hebben het zwaar door de intensivering van de veeteelt en de grote achteruitgang van geschikte broedplaatsen. Daarom concentreren de weidevogels zich vooral in reservaten waar in overleg met de boeren een zo goed mogelijk biotoop wordt gecreëerd.

De Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk beheert sinds vijf jaar de akker De Kroon in Tull en ’t Waal. Wij zoeken ‘helpende handen’: vrijwilligers die zich structureel willen inzetten voor het weidevogelbeheer op de Kroon en die na een introductie periode zelfstandig werkzaamheden kunnen/willen uitvoeren.

De werkzaamheden omvatten verschillende hand- en spandiensten zoals het plaatsen en verwijderen van het vossenraster (ter bescherming van de broedende weidevogels en hun nesten), het onderhoud aan de greppels en buizen voor de watertoevoer en het bestrijden van de zuring en de distels. Vele handen maken licht werk en we zoeken nog een paar mensen gebruiken die ons willen helpen met deze werkzaamheden.

Achtergrondinformatie:

Het weidevogelreservaat De Kroon in Tull en ’t Waal is eigendom van de gemeente Houten en wordt sinds 5 jaar succesvol beheerd door de Stichting Weidevogelbeheer Eiland Van Schalkwijk (www.wevs.nl ).

Het reservaat is een bloemrijke weide die al heel lang traditioneel wordt beweid en bevat een plasdrasgebied. Door het regelen van de waterstand op het terrein kunnen de vogels hier hun voedsel vinden. Dit heeft ertoe geleidt dat de Kroon een heel mooie populatie grutto’s, tureluurs en kieviten heeft die hier succesvol hun jongen grootbrengen. De plasdras werkt als een magneet voor heel veel van de weidevogels uit de omgeving die hier komen voedsel zoeken.

Door het beheer de afgelopen jaren zien we het aantal vogels in het gebied toenemen en dat willen we graag verder versterken, maar dat kunnen we niet alleen! Als je tijd hebt om te komen helpen met de werkzaamheden dan horen we dat graag. Stuur dan een bericht met naam, e-mailadres en telefoonnummer aan info@wevs.nl en dan nemen we zo snel mogelijk contact op. Hopelijk tot ziens!