Reactie MWH op Ruimtelijke Koers

      Reacties uitgeschakeld voor Reactie MWH op Ruimtelijke Koers

Houten gaat weer bouwen. Landelijk is er behoefte aan nieuwe woningen. De afgelopen tijd heeft de gemeente nagedacht waar er gebouwd zou moeten worden. De plannen zijn vastgelegd in het Ontwerp Ruimtelijke Koers.

Linda Flipse en Ben Hermans hebben namens de Milieu Werkgroep Houten een reactie geschreven. Deze reactie is hieronder na te lezen.

Als Milieu Werkgroep zien wij de noodzaak van bouwen in en kunnen we het op hoofdlijnen eens zijn met de gemaakte keuze. Maar wij zien ook negatieve gevolgen voor de sociale structuur en voor bestaande groengebieden.

De MWH heeft vragen bij de keuze voor het verleggen van de Rondweg om het gebied Noordwest heen. Ook heeft de MWH vragen over de verbindingen met het buitengebied en daarnaast hebben wij ernstige bedenkingen bij het nu gepresenteerde model voor de compacte stad. Wij roepen daarom de gemeente op de ruimtelijke koers aan te passen met onze opmerkingen uit de brief en het planproces uit te breiden met een mobiliteitstoets voordat de bouwopgave wordt vastgelegd.

Download volledige brief hieronder.