Staatsbosbeheer gaat diverse werkzaamheden doen in Nieuw Wulven

      Reacties uitgeschakeld voor Staatsbosbeheer gaat diverse werkzaamheden doen in Nieuw Wulven

Afgelopen weken heeft Staatsbosbeheer een aantal poelen schoongemaakt in Nieuw Wulven en vrijgemaakt van hout, zodat er weer licht in het water kan komen.

Komende tijd gaat Staatsbosbeheer aan het werk langs de schouwpaden in het bos Nieuw Wulven. De schouwpaden langs de watergangen zullen waar nodig worden opgesnoeid. Op sommige plekken zal er wellicht een hele rij bomen weggehaald worden.

De toegankelijkheid van de schouwpaden is van belang omdat anders de watergang niet voldoende opgeschoond kan worden.

Ook zal de natuurvriendelijke oever langs de zuidzijde van de Zijlgraaf hersteld worden door de aanwezige bomen te verwijderen. Dit bevorderd de doorstroming en de waterkwaliteit van de Zijlgraaf.

De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen en levert wellicht wat overlast op.

Het vrijgekomen hout wordt afgevoerd en als biomassa verwerkt.
Daarnaast zal er een bosvak langs het fietspad waar veel dode essen in stonden die weggezaagd zijn vanwege de veiligheid, plantrijp worden gemaakt. Dit betekent dat de grond wordt bewerkt zodat er volgend voorjaar gepland kan gaan worden.