Vogels tellen binnen postcode 3992

      Reacties uitgeschakeld voor Vogels tellen binnen postcode 3992

Esther Christenhuis meldt een aantal jaar voor SOVON te hebben meegedaan met het MUS-project (Meetnet Urbane Soorten) voor postcodegebied 3992 in Houten. Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels in de stedelijke omgeving. Het tellen kost weinig tijd, maar levert belangrijk cijfermateriaal op.

Dit tellen gebeurde in een groepje, maar om verschillende redenen stopt iedereen ermee. Esther zoekt dus nu mensen om dit werk voort te zetten.

De werkwijze is dat je drie keer per jaar telt, iedere telling duurt ongeveer anderhalf uur. Twee tellingen zijn in de ochtend en de derde telling is een avondtelling (zodat de gierzwaluwen ook worden meegenomen.) Je telt 5 minuten lang op 10 verschillende vastgestelde telpunten en dan tel je alle vogels die op die locatie verblijven. De gegevens voer je in bij SOVON en jaarlijks verschijnt er een rapportage met de data.

Esther is bereid belangstellenden te informeren en de telpunten te laten zien. De eerstvolgende telling is in april 2021. Meer info over het MUS-project is te vinden opĀ https://www.sovon.nl/nl/MUS. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mail naar esther@poppes.com.