Nieuwe voorzitter MWH

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe voorzitter MWH

Tijdens de ledenvergadering van de Milieu Werkgroep Houten is Henk Vernooij aangetreden als voorzitter. Hij volgt daarmee Roel Melchers op, die sinds 2012 deze functie bekleedde.

Henk Vernooij is in Houten bekend als imker van de imkerij Two Bee en diverse vormen  van vrijwilligerswerk. Momenteel is hij ook voorzitter van de Bijenhoudersvereniging Kromme Rijn, Lek en IJssel. De kracht van Henk ligt in het verbinden van mensen en groepen, het uitvoeren van activiteiten en het creëren van nieuwe ideeën.

Roel Melchers is tijdens de ledenvergadering bedankt voor zijn voorzitterschap. De afgelopen 8 jaar heeft hij het bestuur omgevormd tot een kleiner en slagvaardiger bestuur. Roel was betrokken bij veel activiteiten en regelmatig in het veld te zien of aanwezig bij overleg met gemeente of andere partijen. De komende tijd richt Roel zich op de energietransformatie die momenteel in de maatschappij plaatsvindt, door o.a. vanuit MWH een ‘opleiding tot Energiebuurtexpert’ te geven.

Bestuurslid Ko Bos heeft tijdens de vergadering afscheid genomen van het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Els Tove die zitting neemt binnen het bestuur van MWH. Els is coördinator van de Ringslangenwerkgroep en nauw betrokken bij de Nachtvlindergroep en de Knotgroep. Tijdens de vergadering werd ook bekend dat het inwonerinitiatief Houtense Bijzaken zich heeft aangesloten bij de MWH als nieuwe werkgroep.