Houtense Bijzaken

Houtense bijzaken is een inwoner-initiatief van Houtenaren, die in actie komen voor de wilde bij. De wilde bijen zijn in nood, de helft van alle 359 soorten is bedreigd. Dit terwijl ze essentieel zijn voor het leven op aarde. In Houten zijn er de laatste twintig jaar 43 soorten waargenomen. Wanneer we de Houtense leefomgeving verbeteren kunnen hier wel 112 soorten bijen leven. Deze dalende lijn willen om gaan zetten in een stijgende trend.

Wat is er nodig? 

Door met de ogen van de bij te kijken ontdekken we wat hij mist. Hij heeft bloemen nodig en nestgelegenheid. Nederland leidt aan een bloemarmoede, die bijen, hommels, zweefvliegen en de vlinders treffen. Zij lijden chronisch honger, want zij zijn afhankelijk van nectar en stuifmeel.  Wat is er dus nodig? Méér meerjarige bloemen en struiken. Ook heel waardevol is het planten van bloeiende bomen, die ook in het vroege voorjaar en de herfst bloeien. Daarnaast hebben bijen ook nestgelegenheden nodig. Dat zijn bijenhotels en ook plekken in de grond, in het zand. Een muurtje met wat zand en leem of wat ruimte tussen de tegels houden is voor zandbijen al voldoende. 

Wat er dus ook nodig is?

Dat wij als Houtenaren jong en oud de wilde bij beter leren kennen. Hij is bijvoorbeeld niet ‘wild en gevaarlijk’ is, maar hij leeft in de wilde natuur en moet voor zijn eigen voedsel zorgen. Als wij weten hoe we van onze eigen tuin een bij-vriendelijke plek kunnen maken, dan maken we in Houten echt een verschil. 

Ons doel?

Met de Groep Houtense Bijzaken willen wij zorgen voor meer bijenoases in Houten. Wij leggen in nauwe samenwerking met de grondeigenaren – veelal gemeente Houten – en de terreinbeheerders deze bijen-oases aan. In de Houtense wijken doen wij dat samen met de omwonenden. Op deze manier restaureren we met elkaar het ecosysteem in Houten.

Stand van zaken?

Samen met de gemeente en omwonenden worden grasvelden omgebouwd tot bloemenoases. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van de provincie Utrecht. Daarnaast zijn er meer subsidies uitgegeven die deze werkzaamheden ondersteunen. We zijn natuurlijk op zoek naar enthousiaste personen die meer groene energie hebben, dan de eigen tuin groot is voor aanleg en onderhoud.

Voor vragen of aanmeldingen: Ronald Verbeek (06-37394198) of Barbera Blokland (06-15107653).


Steun ons met een donatie
Het ontwikkelen van natuur kost geld. De Milieuwerkgroep Houten stelt zelf een flink bedrag beschikbaar voor de diverse projecten. Maar we doen ook een beroep op de inwoners van de gemeente Houten. Immers we willen de Houtense natuur samen ontwikkelen. Hieronder kun je ons steunen.

Bedrag