Klankbordgroep biodiversiteit

Biodiversiteit in Houten

De werkgroep biodiversiteit voorziet de gemeente Houten, maar ook het hoogheemraadschap gevraagd en ongevraagd van advies op het gebied van biodiversiteit.

De groep is ontstaan in de jaren 2019 en 2020. In die periode werd door de gemeente Houten een visie opgesteld op het gebied van biodiversiteit, waarbij een aantal inwoners in participeerden. Op 27 oktober 2020 is door de gemeenteraad van Houten het raadvoorstel Visie Groen en Biodiversiteit met veel enthousiasme ontvangen.

De groep participanten heeft besloten om door te gaan als werkgroep van de Milieuwerkgroep Houten. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die leven in de gemeente Houten. De bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeentelijke visie heeft daarbij voor een hoog lokaal kennisniveau gezorgd. De groep is een denktank uit de Houtense bevolking die het beste voor heeft met de biodiversiteit.

Via de Nieuwsvlinder worden lopende zaken teruggekoppeld. Contact opnemen met de groep kan met Peter Maarleveld via het e-mailadres klankbordgroepbiodiversiteit@gmail.com.