Wilgenknotten

Iedere winter zijn tientallen vrijwilligers van de knotgroep actief met het knotten van wilgen in het Houtens landschap. Dit is nodig omdat elke wilg eens in de vier/vijf jaar van haar lange takken moet worden verlost.

Gebeurt dit niet dan scheuren de takken van de knot af. De boom wordt dan een wildernis en veroorzaakt overlast aan o.a. watergangen, voor boeren en bij omvallen is de boom een gevaar voor mensen, vee en gebouwen.

Vooral oudere wilgen (vanaf zo’n 50 jaar) hebben vaak holle stammen met takken en onderhoud nodig. Het knotten van wilgen is dan ook noodzaak voor het behoud van de boom in het landschap.


In Houten wordt vanaf eind oktober tot half maart op verschillende zaterdagen geknot. Tientallen vrijwilligers zijn met ladder, zaag en touwen aan het werk. Het zagen van takken is zwaar werk, maar er is veel variatie en daarom kan iedereen in zijn eigen tempo en naar eigen kunnen, lekker aan de slag.

De meeste tijd gaat zitten in het stapelen en opruimen van gezaagd hout en takken en het eventueel bouwen van takkenrillen. Ook worden door de knotwerkgroep bomen gepoot en ander landschapsonderhoud uitgevoerd.

Voor de vrijwilligers overheerst het werken in teamverband en het werken in de natuur. Heeft u belangstelling om tijdens het komend knotseizoen mee te werken, vraag dan meer informatie aan de coördinator Jaap ten Boer (06) 10 715 867 of stuur een mail.

Logo-LEU

Steun Landschap Erfgoed
“Onze werkzaamheden worden ondersteund door Landschap Erfgoed Utrecht, www.landschaperfgoedutrecht.nl

Rapportages