Ringslang in Houten

De ringslang in Houten is een beschermde slang die voorkomt in het bos van Nieuw-Wulven.

De slang heeft een bruingrijze tot zwartgrijze kleur, een witte buik met zwarte vlekken. Aan dit buikpatroon is iedere slang te herkennen. De ringslang heeft twee halve maanvormige vlekken in zijn hals en dankt hier zijn naam aan.

De gemiddelde lengte is ongeveer een meter, de maximale lengte is twee meter. Mannetjes worden 90-100 centimeter, vrouwtjes 120-140 centimeter. De ringslang is niet giftig en voedt zich vooral met amfibieƫn zoals kikkers, en kleine zoogdieren. Door het aanleggen van broeihopen wordt voor de ringslang gunstige voortplantingsomstandigheden gecreƫerd.

De vrijwilligers van de Ringslangenwerkgroep houden zich vooral bezig met monitoring van de ringslang in Houten. Zo worden in april de broeihopen doorzocht op eierschalen en wordt de leefomgeving van de slangen geobserveerd op slangen.

Een ringslang alleen worden gevangen door een deskundige, die daar een vergunning voor heeft. Voor vragen over de Ringslangenwerkgroep kunt u contact opnemen met Els, (06) 36 145 756 of via email: ringslangenwerkgroephouten@gmail.com

Artikel over hoe succesvol het project Ringslangen is