Ringslangen in Nieuw-Wulven

De vereniging Milieu Werkgroep Houten biedt informele, die dus geen status van vereniging of stichting hebben, milieu-initiatieven een platform om hun zeggingskracht te vergroten. Zo krijgt de knotploeg een gironummer waarop de knotsubsidie gestort kan worden en kan de groep die weidevogels beschermt voor nieuwe beschermers putten uit het ledenbestand van de vereniging.

Zo bestaat er ook een ‘werkgroep ringslangen’ die in het bos Nieuw-Wulven acht broeihopen onderhoudt.

Rond 2005 hebben de gemeente, Staatsbosbeheer en de provincie broeihopen aangelegd. Op een informatieavond bleek er behoefte aan personen die die broeihopen willen onderhouden. Daar zijn toen een paar mensen in geïnteresseerd geraakt. Die personen hebben zich aangesloten bij onze vereniging en bij het RAVON.

Van nature huizen en broeden ringslangen in mesthopen en in hopen composterende bladeren en takken, omdat het daar een beetje warm is. Die condities zijn nu te schaars: open mesthopen mogen niet meer en het bos Nieuw-Wulven is te veel park om voldoende, ongeplande, hopen bladeren en takken op te leveren.

Elk jaar moeten eind maart de broeihopen ‘omgezet’ worden: de hopen, die dan ingeklonken zijn tot zo’n veertig centimeter, worden uit mekaar gehaald. De veerkrachtige eierschalen worden geteld (en gerapporteerd aan het Ravon: reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek Nederland) en verwijderd. En ten slotte wordt er een nieuwe broeihoop van ruim anderhalve meter opgezet met takken (die de vrijwilligers zelf verzamelen), bladeren (afkomstig van de bladeropruimacties van onze gemeente en… door de gemeente bij de broeihopen afgeleverd!) en paardenmest (uit de stallen van Slagmaat).

Voor dat omzetten is een groot aantal mensen nodig: ruim twintig. Beetje afhankelijk of er een of twee zaterdagen nodig zijn voor die acht broeihopen. Wil je een keer meedoen… welkom… houd de aankondiging in de Nieuwsvlinder, periodiek van de milieuwerkgroep, in de gaten.

Maar naast dat omzetten doet de werkgroep, bestaande uit zo’n 6 personen, ook andere dingen. Zo zijn de vrijwilligers ingedeeld in ‘routes’. Ze lopen dan de broeihopen langs voor onderhoud (verwijderen onkruid) en waarnemingen (beschadigingen?).  Er wordt gerapporteerd aan het RAVON. Het Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland.

Verder worden de ringslangen geïdentificeerd. Dat kan door een foto te maken van de buik van de ringslang; daar zit een uniek vlekkenpatroon. Maar de herkenning van dezelfde ringslang is best moeilijk. Ten slotte worden broeihopen soms gemonitord met een camera die gaat draaien als er beweging is om te kijken welke roofdieren de broeihopen verstoren.

Een ringslang is trouwens een beschermd dier: slechts met een vergunning mag je de slangetjes oppakken en broeihopen bewerken.

Ons ringslangenproject is best succesvol.

Dat willen we graag uitdragen. Daarom nodigen wij jou uit om mee te helpen als er broeihopen omgezet moeten worden (houd in maart de Nieuwsvlinder in de gaten) en organiseren wij excursies: een keer per jaar een zogenaamde zondagse fietstocht van de milieuwerkgroep en op verzoek bijvoorbeeld

In 2020 deelde RAVON een prijs uit aan de Ringslangengroep