Wintervogels Blokhoven

In de Schalkwijkse polder Blokhoven worden elk jaar wintervogels geteld door de werkgroep Wintervogeltellingen van de Milieu Werkgroep Houten. De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste Houtense vogelaars.


De tellingen worden uitgevoerd onder de vlag van het SOVON watervogelproject, waarbij gegevens op een gestandaardiseerde en professionele manier worden verzameld en bewaard. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar voor beleidsmakers.

Geteld worden ganzen, zwanen, eenden, futen, duikers, ral-achtigen, steltlopers en meeuwen. Roofvogels als Slechtvalk en Blauwe kiek, maar ook kleinere vogels die karakteristiek zijn voor waterrijke open gebieden worden eveneens geteld. 

Elk winterseizoen worden de telling maandelijks uitgevoerd.  De resultaten worden teruggekoppeld in de Nieuwsvlinder en het jaarverslag van de MWH.

#FileFile sizeDownloads
1 Wintervogels 2017400 KB1
2 Wintervogels 2016127 KB0
3 Wintervogels 2015230 KB0
4 Wintervogels 2014411 KB0
5 Wintervogels 2013391 KB0
6 Wintervogels 2012497 KB0
7 Wintervogels 2011362 KB0
8 Wintervogels 2010286 KB0
9 Wintervogels 2009147 KB0