Vlinderidylle De Veste

Vlinderidylle De Veste in mei 2018
De vlinderidylle De Veste is in het najaar 2016 aangelegd en in 2017 voor het eerst tot ontplooiing gekomen. De vlinderidylle is een parkachtige strook bloemweiden langs de Waterveste en Voorveste. De bloemen zijn ideaal voor vlinders, maar ook voor andere insecten.

Tussen de weiden liggen wandelpaden. Hierdoor kan ook de mens er wandelen en is er ruimte voor de vissers. De Fladdertuin is bedoeld voor mens en dier.

De vlinderidylle is een samenwerking van de Gemeente Houten en De Vlinderstichting. Daarbij is er steun gekomen van de bevolking, waaronder de Milieu Werkgroep Houten.

Overzicht

Bij de hoofdveste zijn vlinderstruiken aangebracht. Direct ten zuiden van de Hoofdveste is een insectenhotel en een bijenkast. Het wordt aangeraden om van de bijenkast af te blijven, daar er in de zomer een volk van 60.000 bijen aanwezig kan zijn.

In april komt het ingezaaide bloemenmengsel tot plant. Afhankelijk van de maand zijn er telkens andere bloemen. In september of oktober wordt de Vlinderidylle gemaaid. In dezelfde periode zal de werkgroep Vlinders wekelijks of vaker de vlinderstand monitoren.