Inspraakreacties

Een van de onderdelen waar de Milieu Werkgroep Houten op acteert is de belangenbehartiging. Regelmatig zijn we in overleg of in contact met provincie, gemeente of hoogheemraadschap. Hieronder onze officiƫle reacties.