Werkgroepen

MWH bestaat uit een aantal werkgroepen die zelfstandig opereren. Wanneer u meer van deze werkgroep wilt weten, neemt u contact op met de betreffende contactpersonen.

Ringslangen
De Ringslangenwerkgroep onderhoudt een aantal broeihopen in voornamelijk Nieuw-Wulven en volgt de ontwikkeling van dit beschermde dier. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers is ermee actief. Contactpersoon: Els, (06) 36 145 756 stuur een mail
Lees meer

Wilgenknotten
Elke winter is een groeiende groep vrijwilligers bezig met het knotten van wilgen in het Houtens landschap. Ook wordt meegewerkt aan de jaarlijkse Natuurwerkdag.
Contactpersoon: Jaap ten Boer, (06) 10 715 867 of stuur een mail
Lees meer

Paddenwerkgroep
Elk voorjaar wordt langs de Binnenweg een paddenscherm geplaatst. Dagelijks worden de padden overgezet en daardoor worden veel levens gered.
Contactpersoon: Tanja Fransçoise via mail.
Lees meer

Weidevogelbescherming
De weidevogelbescherming bestaat uit boeren en vrijwilligers die met het beschermen van weidevogels bezig zijn in de periode van half maart tot half juni.
Contactpersoon: Richard Zwartenkot, (030) 677 4853 of stuur mail
Lees meer

Werkgroep wintervogels Blokhoven
Elke winter telt een groep vrijwilligers wintervogels in de Schalkwijkse polder Blokhoven.
Contactpersoon: Sjerp Weima, (030) 635 09 89 of via mail
Lees meer

Broedvogelinventarisatie

In het voorjaar trekken vrijwilligers erop uit om de broedvogels te volgen in vooral Nieuw-Wulven.
Contactpersoon: Ben Hermans, 06 – 48 959 983  of via mail
Lees meer

Vlinders
In de zomerperiode zijn we actief met het waarnemen van vlinders. We nemen dagvlinders waar bij de vlinderidylle aan de Veste en nachtvlinders tijdens de Nationale Nachtvlindernacht.
Contactpersoon Els Tove en Rose Dhlopolsky via info@milieuwerkgroephouten.nl.

Houtense Bijzaken
Houtense bijzaken is een inwoner-initiatief van Houtenaren, die in actie komen voor de wilde bij. De wilde bijen zijn in nood, de helft van alle 359 soorten is bedreigd. De groep zorgt voor meer bijenoases in Houten. Voor vragen of aanmeldingen: Ronald Verbeek (06-37394198), Barbera Blokland (06-15107653) of via houtensebijzaken@gmail.com.
Lees meer

Klankbordgroep Biodiversiteit
De werkgroep biodiversiteit voorziet de gemeente Houten, maar ook het hoogheemraadschap gevraagd en ongevraagd van advies op het gebied van biodiversiteit.
Contact opnemen kan via het e-mailadres klankbordgroepbiodiversiteit@gmail.com.
Lees meer